شبکه های کامپیوتری

 یک سیستم ارتباطی سرعت بالاست که برای اتصال کامپیوتر ها و دیگر تجهیزات (مانند پرینتر، اسکنر، دستگاه کپی و …) به یکدیگر طراحی شده است. البته LAN برای یک ناحیه کوچک مانند یک ساختمان یا یک شرکت و مانند آن طراحی شده است.اطلاعات کامپیوتر مورد نظر را می توان  به همه کامپیوتر انتقال داد. شبکه های محلی که گاه به آنها شبکه های خانگی هم گفته می شود تکنولوژی دستیابی اشتراکی را اجرا می کنند. در همه این شبکه ها مسیر انتقال اطلاعات معمولاً کابل است.و در نهایت به کارت شبکه متصل است. هر LAN یا شبکه محلی توپولوژی یا چیدمان هندسی خود را دارد. سه توپولوژی پایه وجود دارد: باس (گذرگاه) ، رینگ (حلقوی)، استار(ستاره). بیشتر شبکه های محلی ترکیبی از این سه چیدمان هستند.

شبکه محلی بی سیم یا WLAN به نوعی از شبکه محلی اطلاق می‌شود که در آن برای انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر از امواج رادیویی استفاده شود. مزیت مهم یک شبکه بی سیم این است که نیاز به سیم کشی ندارد و در نتیجه کاربران می‌توانند در محدوده شبکه جابجا شوند.

برای برپایی یک شبکه محلی بی سیم یا WLAN دو نوع زیر ساخت یا توپولوژی وجود دارد : نقطه به نقطه (peer-to-peer) یا موردی (ad-hoc) و حالتی که به آن اصطلاحآ حالت شالوده‌ای یا (infrastructure) گفته می‌شود.

در این حوزه با انواع فناوری هایی چون شبکه های سلولی، ارتباطات ریز موجی (Microwave)، ارتباطات ماهوراه ای، سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) و شبکه های وایرلس محلی (WLAN) و … مواجه می باشیم.

منظور شبکه شهری است که از شبکه محلی بزرگتر بوده و از تکنولوژی مشابهی استفاده می کنند و ممکن است تعدادی از دفاتر یک شرکت یا یک شهر را تحت پوشش قرار دهد و می تواند اختصاصی یا عمومی باشد.

شبکهٔ گستردهٔ (WAN)، ناحیـهٔ جغرافیایـی وسیعـی را در برمی‌گیـرد (کشـور یا قاره). ایـن شبکـه کامپیوترهـای متعـددی برای اجـرای برنـامه های کاربر دارد. این ماشین‌ها را میزبان می‌گوییم. گاهی به آن‌ها سیستم نهایی نیز گفته می شود. میزبان ها با زیرشبکهٔ ارتباطی یـا زیرشبکه بـه یکدیگر متصـل هستند. کار زیرشبکه حمل و نقل پیام از میزان به میزبان است