اسلایدر آسان

  نمایش به صورت اسلاید عناصر

  محو شدن اسلایدر

  همانطور که می بینید شما هم می توانید انیمیشن اسلاید به محو شدن و یا به اسلاید تنظیم شده است.
  شما همچنین می توانید به صورت دستی اندازه تصویر تصاویر به صورت خودکار از یک آرایه از پیش تعریف شده اندازه که کار به خوبی با تم را انتخاب کنید

  باز هم، هر تعداد ازاسلایدر ممکن

   AIzaSyCgoZ-kEtzl8nh3vWCDkRag_qdk_Q0eau8