• توانایی استفاده از دستگاهای USB  با شبکه های بی سیم
 • برنامه ی امنیتی برای  WI FI  به منظور استفاده امن و ساده
 • کاهش در هزینه ی دستگاهای USB یه مورد استفاده ی بسیاری از کاربران : MYUTN55 توانایی  به اشتراک گذاشتن دیگر دستگاها را به شما می دهد .
 • انعطاف پذیری و مجزا بودن کابل USB مجازی از طریق شبکه برای استفاده دستگاهای USB
 • بسته امنیتی جامع : پشتیبانی کد ورود , کنترل ورود, پنهان کردن خودکار
 • اتصال مستقیم و نقطه به نقطه به وسیله شبکه که از دسترسی های غیر مجاز دیگر دستگاها شبکه را حفاظت می کند .
 • توضیحات :

MYUTN55  توانایی دسترسی به تعداد زیادی از دستگاهای USB  به وسیله  WLan را به کاربر می دهد. این دستگاه می تواند ۴ دستگاه USB را به طور هم زمان از نقاط جدا بهم متصل کند. دستگاه MYUTN55  دارای راه حل پلا گ و پلی است به این معنا که دستگاه را به راحتی به شبکه متصل کرده و توسط نرم افزار مدیریتی UTN مدیریت تمام دستگاهای USB  وابسته بهم را به صورت امن به کاربر می دهد.

 • توضیحات
  Features

  ۲ x USB 2.0 Hi-Speed (Type A Connector)
  For wireless connection 802.11b/g/n up to 300Mbit/s
  SEH UTN Manager for fast and simple installation
  SEH UTN Manager for: Microsoft® Windows (32/64-Bit: XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Server 2003, Server 2008, Server 2011, Server 2012, Server 2016), OS X (32/64-Bit: OS X 10.8.x, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x, 10.11.2 or later, macOS 10.12.x or later), Linux (64-Bit: Ubuntu 12.4.x LTS, Ubuntu 14.04.x LTS, Oracle Linux 6.5)
  Regular software updates, technical support worldwide
  Free warranty for up to 60 months

  Security

  WLAN: WEP (Open System), WEP (Shared Key), WPA (TKIP), WPA (AES), WPA2 (TKIP), WPA2 (AES)
  SSL 3.0, TLS 1.0/1.1/1.2
  Authentication: 802.1X (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, EAP-PEAP)
  HTTPS
  TCP Port Access Control
  Certification management: Self-signed Certificate, Certificate request, Root Certificate, pkcs (12)
  Password protection
  SNMPv3

This post is also available in: English