خدمات آموزشی

شرکت کاوش بسامد با در اختیار داشتن کارشناسان و متخصصان مجربب آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب‌های ذیل اعلام می‌دارد:

1- دوره‌های آموزش کاربردی:

I. آموزش کاربردی نصب و راه‌اندازی تجهیزات رادیویی باند پهن بر اساس محتوای کارخانجات سازنده
II. آموزش کاربری، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مایکروویو مخابراتی و مبتنی بر IP بر اساس محتوای آموزشی کارخانجات سازنده
III. آموزش طراحی و اجرای شبکه‌های سلولار WiMAX
IV. آموزش طراحی و اجرای شبکه‌های IP Telephony
V. روش‌های پیاده‌سازی زیرساخت شبکه‌های IP Telephony
VI. روش‌های پیاده‌سازی زیرساخت شبکه‌های IP با استفاده از تکنولوژی مجازی‌سازی

2- دوره‌های فنی تخصصی:

شرکت کاوش بسامد با بهره جستن از نیرو‌های متخصص داخلی و خارجی آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های اصول اولیه مهندسی فرکانس‌های رادیویی (RF Engineering Fundamentals) می‌باشد. از جمله مطالب مطروحه در این دوره می‌توان بهموراد ذیل اشاره کرد:
I. انتشار سیگنال در فرکانس‌های مورد استفاده در شبکه‌های موبایل
II. تنظیم مدل‌های انتشار
III. تئوری آنتن و Site Survey برای طراحی شبکه‌های موبایل
IV. شبکه GSM بطور مقدماتی و پیشرفته
V. طراحی و بهینه‌سازی EDGE GPRS
VI. شبکه‌های UTMS بطور مقدماتی و پیشرفته
VII. شبکه LTE در دو شطح مقدماتی و پیشرفته