ارتباطات بی‌سیم WiFi

شرکت کاوش بسامد با توجه به تعداد قابل توجهی از پروژه های اجرا شده و سوابق قابل بررسی در پیاده سازی راهکارهای گوناگون Wi-Fi برای مشتریان و کارفرمایان خود ، در حال حاضر قادر به ارائه مجموعه متنوعی از همکارها و خدمات مبتنی بر Wi-Fi می باشد:

 • : دفاتر اداری ، ساختمان های مسکونی ، مجموعه های تجاری ، مراکز درمانی ، مراکز آموزشی ( دانشگاه ها و مدارس ) ، کارخانجات و سالنهای تولید ، سالنهای کنفرانس ، مراکز همایش و ..
 • طراحی و پیاده سازی شبکه های Wi-Fi Mesh در نواحی شهری و حاشیه شهرها و یا نواحی روستایی با هدف ایجاد سرویس های دسترسی اینترنت ، SMS ، صدا و تصویر (ISP ها ، WISP ها ، اپراتورهای تلفنی ثابت و همراه …)
 • طراحی و پیاده سازی شبکه های Wi-Fi Mesh در نواحی شهری و خارج شهری به جهت ایجاد سرویس های دسترسی خاص برای سازمان ها و ارگان های دولتی ، مدیریت شهری ، ارگان های انتظامی ، آتش نشانی ، سرویس های اورژانس شهری ….
 • طراحی و پیاده سازی شبکه های دسترسی مبتنی بر تکنولوژی Wi-Fi در خدمت ICT روستایی
 • طراحی و پیاده سازی پوشش های Wi-Fi به جهت ایجاد زیر ساخت های حساس در مدیریت شهری اعم از نظارت تصویری ، انتقال صدا و تصویر در حال حرکت Mobility Tracking ، مدیریت بحران Disaster Recovery …
 • طراحی و پیاده سازی پوشش های خاص مبتنی بر تکنولوژی Wi-Fi در خدمت حمل و نقل و ترافیک شهری ، ترافیک راه آهن شهری و بین شهری و …
 • طراحی و پیاده سازی راهکارهای خاص دسترسی مبتنی بر Wi-Fi برای صنایع نفت و گاز شامل سرویس های VOIP،Serial to IP Conversion ، SCADA ، Data ، Video
 • طراحی و پیاده سازی پوششهای Wi-Fi و ترکیب آن با پوشش های RFID با هدف ایجاد سرویس هایی برای Tracking و نظلرت در صنایع خاص و پروژه های عمرانی
 • طراحی و پیاده سازی Hot Spots Coverage با کاربری های تجاری و غیر تجاری برای مشتریان Enterprise
 • طراحی و پیاده سازی پوشش های مبتنی بر Wi-Fi به جهت مراکز آموزش عالی ، دبرستان ها و موسسات کوچک و بزرگ آموزشی
 • طراحی و پیاده سازی شبکه های مبتنی بر Wi-Fi به جهت دسترسی های از پیش تعیین شده در بیمارستان ها ، مراکز درمانی