مجازی‌سازی(Virtualization)

مجازی‌سازی تکنولوژی توسعه نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های کامپیوتری است بنحوی که این ماشین‌های مجازی با وجود اسنفاده از یک بستر میزبانی، کارایی و کاربری یکسان با دستگاه‌های موجود داشته باشد.

سیستم‌های عامل و نرم افزار‌های نصب شده برروی دستگاه‌های مجازی مستقل از نرم‌افزار‌ میزبان تکنولوژی Virtualization می‌باشد.
سیستم‌های پشتیبانی کننده از Platformهای مجازی هم اکنون توسط شرکت‌های متعدد عرضه می‌گردد. شرکت کاوش بسامد توانایی ارائه سرویس مجازی‌سازی را برروی تکنولوژی‌های ذیل دارا می‌باشد:

–    Hyper-V عرضه شده توسط شرکت ماکروسافت

–    VMware ESXi و vSphere متعلق به شرکت VMware

–    میزبان XEN که بصورت متن باز توسط شرکت Citrix عرضه گردیده است

خدمات قابل ارائه

شناخت، تحلیل و آنالیز شرایط موجود و انجام محاسبات تحلیلی لازم جهت مهاجرت به محیط ها ی مجازی

طراحی زیرساخت مجازی مبتنی بر راهکارهای شرکت Vmware و نیز راهکار های متن باز بر اساس مدل Service Oriented Datacenter

اجرای پروژه های مجازی سازی شامل زیرساخت کلاستر Vmware با استفاده از تکنولوژی های پیش رفته HA,FT,DRS,Vmotion

مهاجرت از محیط فیزیکی یا مجازی کنونی به محیط مجازی با حداقل ایجاد اختلال برای سرویس های در حال ارائه

ارائه راهکار های Disaster Recovery با استفاده از امکانات Vmware SRM

ارائه راهکار های بهینه پشتیبان گیری از محیط های مجازی

ارائه راهکارهای بهینه مانیتورینگ زیرساخت مجازی

ارائه راهکار هایConsolidation